prezydencja co to jest
Co oznacza Prezydencja: Przewodniczącego) nie odgrywa samodzielnej roli. Odmiennie jest w ramach.

Czy przydatne?

Czym jest Prezydencja

Definicja z ang. The Presidency, z niem. der Vorsitz.

Definicja: w ramach pierwszego filaru UE P. (Urząd Przewodniczącego) nie odgrywa samodzielnej roli. Odmiennie jest w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, gdzie P. reprezentuje Unię w kwestiach wchodzących w zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i jako podmiot odpowiedzialny za implementację decyzji Porady UE wyraża co do zasady stanowisko UE w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynarodowych. W wykonywaniu swych zadań Urząd Przewodniczącego jest wspierany poprzez wysokiego przedstawiciela UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i kraj członkowskie, które jako kolejne będzie przewodniczyło UE. W realizacji zadań P. uczestniczy również Komisja Europejska. P. zobowiązana jest konsultować z Parlamentem Europejskim kluczowe aspekty i fundamentalne kierunki Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i czuwać nad tym, aby jego zdanie było uwzględniane w stosowny sposób. Ma wymóg często informować Parlament Europejski o rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, może także zwoływać w sytuacjach wymagających szybkiej decyzji, z inicjatywy własnej albo na żądanie Komisji Europejskiej bądź państwa członkowskiego, wyjątkowe posiedzenia Porady UE. Zbiera się ona wówczas pośrodku czterdziestu ośmiu godz. albo w przypadku potrzeby w krótszym czasie

Czym jest Prezydencja znaczenie w Słownik na P .