ekstradycyjna procedura co to jest
Co oznacza procedura ekstradycyjna: międzynarodowej. Zwykle wniosek ekstradycyjny wspólnie z.

Czy przydatne?

Czym jest procedura ekstradycyjna

Definicja z ang. procedure for extradition, z niem. Verfahren für die Auslieferung.

Definicja: jest regulowana w drodze umowy międzynarodowej. Zwykle wniosek ekstradycyjny wspólnie z uzasadnieniem i dokumentacją przekazywany jest w drodze dyplomatycznej. Coraz częściej jednak komunikują się ze sobą bezpośrednio ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnią czynnością ekstradycyjną jest przekazanie przestępcy poprzez służby policyjne. Odpowiednikiem umowy międzynarodowej regulującej procedurę ekstradycyjną jest przyjęta w ramach Porady Europy w 1957 europejska konwencja o ekstradycji. Zobowiązuje ona strony do wzajemnego wydawania, odpowiednio z postanowieniami i na uwarunkowaniach w niej ustalonych, wszystkich osób ściganych za popełnienie przestępstwa lub poszukiwanych w celu wykonania kary albo środka zabezpieczającego. Każda ze stron ma prawo do odmowy wydania swoich obywateli. Zobacz także ekstradycja i ekstradycja w UE

Czym jest procedura ekstradycyjna znaczenie w Słownik na P .