konsultacji procedura co to jest
Co oznacza procedura konsultacji: tworzenia aktów prawa wtórnego, istniejący od chwili stworzenia.

Czy przydatne?

Czym jest procedura konsultacji

Definicja z ang. consultation procedure, z niem. Konsultationsverfahren.

Definicja: (opiniowania) to jest najstarszy tryb tworzenia aktów prawa wtórnego, istniejący od chwili stworzenia Wspólnoty Europejskiej. Ma bardzo uproszczony przebieg i zaczyna się złożeniem poprzez Komisję Europejską projektu aktu prawnego do Porady UE. Porada przekazuje go do Parlamentu Europejskiego celem zaopiniowania, recenzja Parlamentu nie jest wiążąca dla Porady. Jeśli jednak po wyrażeniu recenzji projekt aktu prawnego uległ ważnym zmianom, wymagane jest zasięgnięcie ponownej recenzji Parlamentu. W ostatnim etapie Porada, stosując jeden z czterech sposobów głosowania, podejmuje uchwałę przyjmującą dany akt prawny. Obecnie p.k. użytkowana jest wszędzie tam, gdzie wyraźnie nie są przewidziane inne procedury ustawodawcze

Czym jest procedura konsultacji znaczenie w Słownik na P .