współdecyzji procedura co to jest
Co oznacza procedura współdecyzji: wspólnotowego wprowadzony traktatem z Maastricht (art. 189b), by.

Czy przydatne?

Czym jest procedura współdecyzji

Definicja z ang. co-decision procedure, z niem. Mitentscheidungsverfahren.

Definicja: w miarę nowy tryb tworzenia prawa wspólnotowego wprowadzony traktatem z Maastricht (art. 189b), by co najmniej częściowo zmniejszyć deficyt demokracji przez włączenie do procesu ustawodawczego Parlamentu Europejskiego. To jest tryb, który w największym stopniu podkreśla rolę tego organu, czyniąc go rzeczywistym współprawodawcą aktów prawnych na równi z Poradą UE. Procedura ta znajduje wykorzystanie niemal we wszystkich obszarach prawa wspólnotowego niezależnie od polityki gospodarczej i walutowej. Jej przebieg jest bardzo skomplikowany i wieloetapowy, a istota prawna bazuje na tym, Iż Parlament na równi z Poradą UE decyduje o treści danego aktu prawnego. Oba te organy w jednakowym stopniu wpływają na przebieg procesu ustawodawczego, a jego powodzenie zależy od ich zgodnej współpracy i gotowości do kompromisów. W razie zablokowania procesu decyzyjnego, poprzez odrzucenie wspólnego stanowiska absolutną większością członków Parlamentu, przewodniczący Parlamentu i przewodniczący Porady zwołują komisję pojednawczą, której zadaniem jest doprowadzenie pośrodku sześciu tygodni do porozumienia pomiędzy Poradą a Parlamentem. Całą procedurę kończy przyjęcie aktu prawnego kwalifikowaną większością członków Porady i bezwzględną większością członków Parlamentu

Czym jest procedura współdecyzji znaczenie w Słownik na P .