proces oceny potrzeb co to jest
Co oznacza proces oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie: Infrastructure Needs Assessment.

Czy przydatne?

Czym jest proces oceny potrzeb infrastrukturalnych w transporcie

Definicja z ang. the process of assessing needs in transport infrastructure, z niem. der Prozess der Bedarf in die Verkehrsinfrastruktur Beurteilung.

Definicja: (z angielskiego: Transport Infrastructure Needs Assessment, TINA) utworzony w 1996 program rozwoju sieci transportowych do 2015, wykonywany razem z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i kandydującymi do członkostwa w UE. Przedsięwzięcia w ramach programu finansowane są poprzez państwa kandydujące z funduszy PHARE i ISPA i pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z kolei po uzyskaniu członkostwa finansowane będą z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Zobacz także wspólna polityka transportowa

Czym jest proces oceny potrzeb znaczenie w Słownik na P .