kolonii proces co to jest
Co oznacza proces z Kolonii: koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie.

Czy przydatne?

Czym jest proces z Kolonii

Definicja z ang. process from Cologne, z niem. Prozess von Köln.

Definicja PROCES Z KOLONII: (dialog makroekonomiczny) instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1999 w Kolonii (stąd nazwa). Realizacji tak zdefiniowanego celu ma służyć zamiana recenzji i określenie wspólnych stanowisk poprzez organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej na szczeblu Wspólnoty, jest to Radę UE, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i partnerów socjalnych. Podmioty te dwa razy w roku organizują wspólne spotkania, które mają charakter poufny

Czym jest proces z Kolonii znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Prawo Właściwe Dla Umownych Stosunków Zobowiązaniowych:
Definicja wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, uregulowane w konwencji rzymskiej z 19 czerwca 1980. Jej regulaminy mają wykorzystanie do umownych stosunków zobowiązaniowych proces z kolonii co to jest.
Co znaczy Przedział Cen Wejścia:
Definicja instrumentów wspólnej polityki handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze, cytryny). Obejmuje proces z kolonii definicja.
Co znaczy Polska Fundacja Im. Roberta Schumana:
Definicja pozarządowa powołana w 1991 poprzez między innymi T. Mazowieckiego i P. Nowinę-Konopkę. Jej celem jest wspieranie wszelkich proeuropejskich inicjatyw politycznych i socjalnych, aktywizowanie i proces z kolonii co znaczy.
Co znaczy Proces Z Cardiff:
Definicja koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest poprawa funkcjonowania rynków towarowych i kapitałowych, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1998 w Cardiff (stąd nazwa). Obejmuje on proces z kolonii słownik.
Co znaczy Programy Uzupełniające:
Definicja w trakcie realizacji wieloletniego programu ramowego, gdzie uczestniczą tylko nie wszystkie, zainteresowane państwa członkowskie, z kolei Wspólnota Europejska finansuje je z racji na biznes ogólny proces z kolonii znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: