kolonii proces co to jest
Co oznacza proces z Kolonii: koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie.

Czy przydatne?

Czym jest proces z Kolonii

Definicja z ang. process from Cologne, z niem. Prozess von Köln.

Definicja: (dialog makroekonomiczny) instrument koordynacji polityki strukturalnej, którego celem jest zapewnienie warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przyjęty w trakcie posiedzenia Porady UE w 1999 w Kolonii (stąd nazwa). Realizacji tak zdefiniowanego celu ma służyć zamiana recenzji i określenie wspólnych stanowisk poprzez organy odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej na szczeblu Wspólnoty, jest to Radę UE, Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i partnerów socjalnych. Podmioty te dwa razy w roku organizują wspólne spotkania, które mają charakter poufny

Czym jest proces z Kolonii znaczenie w Słownik na P .