społeczeństwa informowania co to jest
Co oznacza Program Informowania Społeczeństwa: rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu.

Czy przydatne?

Czym jest Program Informowania Społeczeństwa

Definicja z ang. Program Public Information, z niem. Programm Presse und Information.

Definicja: (PIS) obiekt polityki informacyjnej rządu polskiego, zainicjowany poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i zatwierdzony do realizacji w 1999. Jego celem jest stałe informowanie społeczeństwa polskiego o procesie jednoczenia się Europy, uzyskanie jego szerokiej aprobaty dla idei integracji Polski z Unią Europejską, aktywizowanie różnych środowisk (media, samorządy, kluby europejskie, organizacje socjalne) na rzecz podejmowania działań edukacyjnych, stymulowanie debaty socjalnej na temat integracji, ze specjalnym wskazaniem na korzyści i wyzwania płynące z życia w jednoczącej się Europie

Czym jest Program Informowania znaczenie w Słownik na P .