programy ramowe unii co to jest
Co oznacza programy ramowe Unii Europejskiej: narzędziem służącym do prowadzenia polityki naukowej.

Czy przydatne?

Czym jest programy ramowe Unii Europejskiej

Definicja z ang. EU framework programs, z niem. Programme EU-Rahmen.

Definicja: odpowiednio z traktatem z Maastricht są narzędziem służącym do prowadzenia polityki naukowej i wdrażania postępu technicznego. W wieloletnim programie ramowym określa się przewidywane do osiągnięcia cele naukowo-techniczne, ustala priorytety, szczegółowe zasady finansowania, uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i uczelni w programie i zasady rozpowszechniania wyników badań. Wspólnota Europejska może postanowić, za zgodą zainteresowanych krajów członkowskich, o jej udziale w programach badawczo-rozwojowych podjętych poprzez kilka krajów członkowskich i o swojej współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Każdy p.r. jest wykonywany poprzez programy szczegółowe, gdzie precyzyjnie podane są zasady ich wprowadzenia, czas trwania i przewidywane środki finansowe na ich realizację. Zobacz także Piąty Program Ramowy, Szósty Program Ramowy

Czym jest programy ramowe Unii znaczenie w Słownik na P .