rolnośrodowkowe programy co to jest
Co oznacza programy rolnośrodowiskowe: rozporządzenia Porady UE 1257/99/WE z 1999, których celem.

Czy przydatne?

Czym jest programy rolnośrodowiskowe

Definicja z ang. agri-environmental programs, z niem. Agrarumweltprogramme.

Definicja: programy wprowadzone na mocy rozporządzenia Porady UE 1257/99/WE z 1999, których celem jest zachęcenie rolników do prowadzenia działalności odpowiednio z wymaganiami ochrony środowiska. Obejmują one ograniczanie negatywnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko, w tym w pierwszej kolejności na jakość wody, gleby i różnorodność biologiczną (cel 1) i promowanie pośród rolników ekologicznych metod produkcji (cel 2). Właściwością charakterystyczną programów jest ich fakultatywny charakter, co znaczy, Iż rolnik ma prawo, a nie wymóg z nich używać. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie gospodarstwa o określonej wielkości, położeniu i walorach przyrodniczych. Czas trwania programu ustala umowa, podpisywana poprzez rolnika na moment nie krótszy niż pięć lat, lecz nie dłuższy niż dziesięć. Z tytułu uczestnictwa w programie rolnik otrzymuje wsparcie finansowe stanowiące rekompensatę strat z tytułu odejścia od specjalizacji i intensyfikacji produkcji na rzecz działania proekologicznego. W ramach programów rolnośrodowiskowych odznacza się programy strefowe i horyzontalne

Czym jest programy rolnośrodowiskowe znaczenie w Słownik na P .