uwarunkowana protekcja co to jest
Co oznacza protekcja uwarunkowana: handlowej, wykorzystywany ochronie rynku wewnętrznego Wspólnoty.

Czy przydatne?

Czym jest protekcja uwarunkowana

Definicja z ang. favoritism conditioned, z niem. Bevorzugung Anlage.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnej polityki handlowej, wykorzystywany ochronie rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej. Jego wykorzystywanie ograniczone jest porozumieniami zawartymi w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i dopuszczalne jedynie wówczas, gdy eksport towarów z krajów trzecich na teren Wspólnoty wyrządza szkodę w handlu albo produkcji państwie członkowskiego, istnieje realna groźba wyrządzenia takiej szkody albo także pomiędzy powstałą szkodą a uwarunkowaniami, na jakich następuje eksport towarów z krajów trzecich, istnieje bezpośredni związek przyczynowy. Do fundamentalnych narzędzi p.u. zalicza się postępowanie antydumpingowe, postępowanie antysubwencyjne i przeciwdziałanie nadmiernemu importowi

Czym jest protekcja uwarunkowana znaczenie w Słownik na P .