wejścia przedział co to jest
Co oznacza przedział cen wejścia: handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i.

Czy przydatne?

Czym jest przedział cen wejścia

Definicja z ang. Entry price range, z niem. Einstieg Preisspanne.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnej polityki handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze, cytryny). Obejmuje on obiekt ad valorem (ustalony od wartości) i obiekt specyficzny (stawka wyrażona w euro za ustaloną jednostkę towaru). Instrument ten wprowadzany jest w celu skłonienia importerów do ustalania ceny sprzedaży ponad tego przedziału, aby w ten sposób obniżyć konkurencyjność cenową ich towarów na rynku Wspólnoty

Czym jest przedział cen wejścia znaczenie w Słownik na P .