wejścia przedział co to jest
Co oznacza przedział cen wejścia: handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i.

Czy przydatne?

Czym jest przedział cen wejścia

Definicja z ang. Entry price range, z niem. Einstieg Preisspanne.

Definicja PRZEDZIAŁ CEN WEJŚCIA: jeden z instrumentów wspólnej polityki handlowej, wprowadzany sezonowo w imporcie świeżych owoców i warzyw, a wytwarzanych również na terenie Wspólnoty (na przykład pomidory, pomarańcze, cytryny). Obejmuje on obiekt ad valorem (ustalony od wartości) i obiekt specyficzny (stawka wyrażona w euro za ustaloną jednostkę towaru). Instrument ten wprowadzany jest w celu skłonienia importerów do ustalania ceny sprzedaży ponad tego przedziału, aby w ten sposób obniżyć konkurencyjność cenową ich towarów na rynku Wspólnoty

Czym jest przedział cen wejścia znaczenie w Słownik na P .

Co znaczy Pentagonale:
Definicja Inicjatywa Środkowoeuropejska przedział cen wejścia co to jest.
Co znaczy Plan Mansholta:
Definicja spraw reformy rolnictwa we Wspólnocie Europejskiej) pierwsze memorandum dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej przedstawione w roku 1968 poprzez Sicco L. Mansholta, ministra rolnictwa Holandii przedział cen wejścia definicja.
Co znaczy Prawo Właściwe Dla Umownych Stosunków Zobowiązaniowych:
Definicja wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, uregulowane w konwencji rzymskiej z 19 czerwca 1980. Jej regulaminy mają wykorzystanie do umownych stosunków zobowiązaniowych przedział cen wejścia co znaczy.
Co znaczy Pakiet Delors II:
Definicja zaproponowany poprzez J. Delorsa na 1993 99 obejmujący fundamentalne kierunki działań zmierzające do dalszego reformowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Strategia ta była kontynuacją poprzednich przedział cen wejścia słownik.
Co znaczy Partnerstwo Publiczno-Prywatne:
Definicja współpracy pomiędzy sektorem publicznym (państwowym i samorządowym) a sektorem prywatnym (raczej podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi). W założeniach wspólne podejmowanie ustalonych przedział cen wejścia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: