bałtycka rada co to jest
Co oznacza Rada Bałtycka: Estonii, Litwy i Łotwy. Została zapoczątkowana w 1989, gdy na Litwie.

Czy przydatne?

Czym jest Rada Bałtycka

Definicja z ang. Council of Baltic, z niem. Rat der Ostsee.

Definicja: forma współpracy republik nadbałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. Została zapoczątkowana w 1989, gdy na Litwie spotkali się po raz pierwszy w 1989 przewodniczący Rad Najwyższych tychże krajów, odnawiając w ten sposób tradycje współpracy międzywojennej w ramach Ententy Bałtyckiej. Sposobność rozwoju kontaktów nastąpiła po 1991, kiedy stały się one w pełni suwerennymi republikami. RB wykształciła organy wewnętrzne, którymi są: Bałtycka Porada Prezydentów, Bałtycka Porada Ministrów i Zebranie Bałtyckie, skupiające parlamentarzystów. W pierwszej fazie działalności na czoło wspólnych problemów wysuwało się ułożenie stosunków z Rosją i innymi republikami postradzieckimi, a w dalszym ciągu dążenie do struktur zachodnioeuropejskich UE i NATO i cel stały koordynacja współpracy gospodarczej. Zobacz także Porada Krajów Morza Bałtyckiego

Czym jest Rada Bałtycka znaczenie w Słownik na R .