europy rada co to jest
Co oznacza Rada Europy: utworzona 5 maja 1949, z siedzibą w Strasburgu, stawiająca sobie za cel.

Czy przydatne?

Czym jest Rada Europy

Definicja z ang. The Council of Europe, z niem. Europarat.

Definicja: powszechna organizacja europejska utworzona 5 maja 1949, z siedzibą w Strasburgu, stawiająca sobie za cel współpracę i integrację kontynentu. Do 1989 jej członkami były państwa obecnej UE i EFTA, stosunkowo spełniania podstawowego wymogu: przestrzegania praworządności, praw człowieka i wolności obywatelskich dołączały następne państwa byłego bloku radzieckiego (w 2003 czterdzieści cztery państwa). W zakres jej działań wchodzą: prawa człowieka, oświata i kultura, media, sport, kwestie społeczne, sprawy młodzieży, ochrona środowiska, kwestie komunalne i regionalne, sprawy prawne. Organy to: Komitet Ministrów międzypaństwowy organ wykonawczy na szczeblu rządowym, składający się z ministrów spraw zagranicznych albo stałych przedstawicieli (ambasadorów) krajów o takich samych uprawnieniach; Zebranie Parlamentarne organ doradczy bez kompetencji ustawodawczych, składający się z delegacji parlamentarzystów krajów członkowskich (dwóchosiemnastu deputowanych); Sekretariat Generalny z sekretarzem generalnym jako organ pomocniczy. Organizacje szczególne w ramach RE to: Jednolity Trybunał Praw Człowieka (do 1996 Trybunał Praw Człowieka), Europejskie Centrum Młodzieży, Kongres Gmin i Regionów Europy, Socjalny Fundusz Rozwoju

Czym jest Rada Europy znaczenie w Słownik na R .