europejskiej unii rada co to jest
Co oznacza Rada Unii Europejskiej: Europejskiej, do traktatu z Maastricht zwana Poradą Ministrów. W.

Czy przydatne?

Czym jest Rada Unii Europejskiej

Definicja z ang. Council of the European Union, z niem. Rat der Europäischen Union.

Definicja: główna organizacja decyzyjna Wspólnoty Europejskiej, do traktatu z Maastricht zwana Poradą Ministrów. W jej skład wchodzą ministrowie reprezentujący piętnaście krajów członkowskich, różne resorty, na przykład ministrowie spraw zagranicznych, rolnictwa, przemysłu, transportu i tym podobne w zależności od zagadnienia będącego obiektem obrad. Przewodnictwo RUE wymienia się w cyklu półrocznym, do 1995 na zasadzie alfabetycznej, aktualnie wg ustalonej kolejności (1998 Ogromna Brytania i Austria, 1999 Niemcy i Finlandia, 2000 Portugalia i Francja, 2001 Szwecja i Belgia, 2002 Hiszpania i Dania, 2003 Grecja i Włochy). Decyzje RUE są opracowane poprzez COREPER ( Komitet Stałych Przedstawicieli), wspomagany poprzez komitety krajowe złożone z urzędników poszczególnych ministerstw. Sekretariat Generalny RUE mieści się w Brukseli. Zadaniem RUE jest koordynacja głównych polityk ekonomicznych krajów członkowskich. W tym celu stanowi ona prawo Wspólnoty w formie rozporządzeń, instrukcji, decyzji, dzieląc swe kompetencje w części z Parlamentem Europejskim. Razem z nim sprawuje władzę budżetową, zawiera także układy międzynarodowe wynegocjowane przedtem poprzez Komisję Europejską. Głosowanie przeważnie jest oparte na zasadzie większości kwalifikowanej głosów, w wyjątkowo ważnych kwestiach jednomyślnie. Sprawa zasad głosowania była jednym z rozważanych punktów reformy UE, szczególnie w obliczu poszerzenia UE o nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej. Ważne modyfikacje co do proporcji głosów naniósł traktat z Nicei

Czym jest Rada Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na R .