bangemanna raport co to jest
Co oznacza raport Bangemanna: Polityka przemysłowa w otwartym i konkurencyjnym otoczeniu.

Czy przydatne?

Czym jest raport Bangemanna

Definicja z ang. Bangemann report, z niem. Bangemann Bericht.

Definicja: wydany w 1990 komunikat Komisji pt. Polityka przemysłowa w otwartym i konkurencyjnym otoczeniu, przygotowanym poprzez Komisarza ds. Przemysłu. Zawiera on wytyczne dotyczące wspólnotowej polityki przemysłowej zorientowane na poprawę poziomu konkurencyjności przemysłu Wspólnoty na arenie międzynarodowej. Podkreślano, Iż wprawdzie odpowiedzialność za poziom konkurencyjności spoczywa na przedsiębiorstwach, to jednak władze państwowe mogą ten mechanizm wspierać, tworząc odpowiednie i stabilne warunki dla prowadzenia działalności. Działania zmierzające do poprawy poziomu konkurencyjności powinny odnosić się do całego przemysłu, a nie tylko do poszczególnych jego sektorów

Czym jest raport Bangemanna znaczenie w Słownik na R .