marjolina raport co to jest
Co oznacza raport Marjolina: Gospodarczej i Walutowej (EMU), opracowana na zlecenie Komisji EWG.

Czy przydatne?

Czym jest raport Marjolina

Definicja z ang. Marjolin report, z niem. Marjolin Bericht.

Definicja: jedna z koncepcji realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), opracowana na zlecenie Komisji EWG, odpowiednio z którą realizacja EMU powinna przebiegać następująco: 1. przejęcie uprawnień narodowych władz gospodarczych poprzez instytucje Wspólnoty; 2. utworzenie centrum banków emisyjnych do sprawowania kontroli nad polityką walutową krajów członkowskich i ustanowienie centralnego organu decyzyjnego dla polityki gospodarczej i społecznej; 3. wprowadzenie klauzul indeksowych, jest to podporządkowanie zmian jednej wielkości gospodarczej zmianom innej; 4. stabilizacja dziennych wahań kursów walutowych przy funkcjonowaniu mechanizmu kursów płynnych. Wadą koncepcji jest znaczące ograniczenie kompetencji władz narodowych i przekazanie ich organom Wspólnoty Europejskiej

Czym jest raport Marjolina znaczenie w Słownik na R .