regionalizm co to jest
Co oznacza regionalizm: polityki wewnętrznej państwa albo stosunków międzynarodowych. W pierwszym.

Czy przydatne?

Czym jest regionalizm

Definicja z ang. localism, z niem. Lokalismus.

Definicja: definicja mogące się odnosić do polityki wewnętrznej państwa albo stosunków międzynarodowych. W pierwszym znaczeniu bazuje na oddawaniu części władzy poprzez ośrodek centralny ośrodkom niższego szczebla, działającym na spójnych gospodarczo i kulturowo obszarach w regionach. Taka tendencja jest w najwyższym stopniu charakterystyczna dla krajów wielonarodowościowych, pozwala gdyż uniknąć konsekwencji separatyzmu: konfliktów i secesji, w miejsce tego tworząc warunki do autonomii regionów i współdziałania, na przykład w ramach federacji. R. może także służyć rozwiązywaniu problemu nierówności w rozwoju gospodarczym poprzez pobudzenie oddolnych inicjatyw, lepiej się rozwijających w uwarunkowaniach większej niezależności od władzy centralnej. Wyrazem nasilania się takiej polityki jest między innymi powstawanie w UE formuł współpracy regionów ( Komitet Regionów). W drugim znaczeniu r. to forma współpracy krajów leżących w tym samym regionie geograficznym. Powstawanie organizacji regionalnych, wykorzystywanych współdziałaniu w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej i kulturalnej znalazło akceptację organizacji uniwersalnych, zawartą w Pakcie Ligi Narodów i Karcie NZ. Na takich podstawach działają na przykład Unia Afrykańska, Organizacja Krajów Amerykańskich, Liga Arabska, Porada Europy. Część z nich dąży do powstania podstaw pod ścisłą integrację regionalną, nie mniej jednak w najwyższym stopniu zaawansowana tu jest UE

Czym jest regionalizm znaczenie w Słownik na R .