towarów pochodzenia reguły co to jest
Co oznacza reguły pochodzenia towarów: administracyjnych przyjętych do ustalenia państwie, z.

Czy przydatne?

Czym jest reguły pochodzenia towarów

Definicja z ang. rules of origin, z niem. Ursprungsregeln.

Definicja: ogół praw, regulacji i regulaminów administracyjnych przyjętych do ustalenia państwie, z którego pochodzi wyrób importowany na teren Wspólnoty Europejskiej z państwa trzeciego. Ustalenie państwie importera ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia kwoty celnej, jaka powinna być zastosowana. Wspólnota stosuje dwa typy r.p.t.: preferencyjne użytkowane w zamianie handlowej z krajami, którym Wspólnota przyznała preferencje albo z którymi zawarła porozumienia preferencyjne; niepreferencyjne użytkowane w zamianie z pozostałymi krajami. Zobacz także Mechanizm Europejskiej Kumulacji Pochodzenia

Czym jest reguły pochodzenia towarów znaczenie w Słownik na R .