schuman robert co to jest
Co oznacza Robert Schuman: 19982001, w odniesieniu większego uwrażliwienia na prawo wspólnotowe.

Czy przydatne?

Czym jest Robert Schuman

Definicja z ang. Robert Schuman, z niem. Robert Schuman.

Definicja: program Wspólnoty Europejskiej na 19982001, w odniesieniu większego uwrażliwienia na prawo wspólnotowe prawników przyczyniających się we wszystkich krajach członkowskich do zapewnienia właściwej opieki prawnej, a więc sędziów, prokuratorów i adwokatów, uruchomiony opierając się na decyzji Parlamentu Europejskiego i Porady UE z 22 czerwca 1998 (akcja Robert Schuman). Celem ogólnym programu było osiągnięcie poprawy w dziedzinie kształcenia i informowania sędziów, prokuratorów i adwokatów o prawie wspólnotowym. Celami szczegółowymi zaś: wspieranie nakierowanych na praktykę działań w zakresie kształcenia i dokształcania w dziedzinie prawa wspólnotowego, podejmowanych poprzez krajowe instytucje odpowiedzialne za edukację sędziów, prokuratorów i adwokatów i osób pragnących wykonywać te zawody; wspieranie upowszechniania informacji o prawie wspólnotowym (metodami tradycyjnymi albo przy pomocy nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych) wśród sędziów, prokuratorów i adwokatów w krajach członkowskich; wspieranie inicjatyw ułatwiających wykorzystywanie środków wykorzystywanych realizacji wymienionych celów i uzupełniających albo wzmacniających skuteczność tych środków. Projekty mogły zgłaszać wszystkie instytucje zajmujące się dokształcaniem prawników udzielających pomocy prawnej, na przykład ministerstwa sprawiedliwości, uczelnie, zrzeczenia zawodowe. Na realizację programu przeznaczono 5,6 mln euro

Czym jest Robert Schuman znaczenie w Słownik na R .