rosja co to jest
Co oznacza Rosja: Fiedieracyja), kraj w Europie i Azji, graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią.

Czy przydatne?

Czym jest Rosja

Definicja z ang. Russia, z niem. Russland.

Definicja: Federacja Rosyjska (Rosijskaja Fiedieracyja), kraj w Europie i Azji, graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Mongolią, Chinami. Pow. 17 075,4 tys. km2, ludność 148 mln, w tym 87% Rosjan. Stolica Moskwa. R. przejęła sukcesję po Związku Radzieckim, który rozpadł się ostatecznie 8 grudnia 1991, gdy przywódcy trzech republik Białorusi, Rosji i Ukrainy zebrani w Puszczy Białowieskiej zawarli porozumienie o stworzeniu Wspólnoty Niepodległych Krajów. W 1990 Republika Rosyjska ogłosiła deklarację swej suwerenności państwowej, lecz w przeciwieństwie od innych republik związkowych nigdy nie ogłosiła deklaracji niepodległości i tym samym aktu wystąpienia z ZSRR. Podkreślało to jej specjalną pozycję, ZSRR w sensie prawnym nie upadł, ale właśnie przekształcił się w R. Aktualnie to jest republika federacyjna, na czele państwa stoi prezydent, organem ustawodawczym jest parlament (Duma), a wykonawczym rząd i mianowany poprzez prezydenta premier. Przypadek wewnętrzna państwie jest wyznaczana poprzez problemy transformacji mechanizmu politycznego i gospodarczego. R. weszła na drogę demokracji, jednak jej stabilność polityczna jest ciągle niepewna. Bardzo mocną pozycję mają dwa skrajne ugrupowania, komunistyczne i nacjonalistyczne, sprzeciwiające się mechanizmom rozpoczętym w 1990, postulujące odbudowę imperium rosyjskiego/radzieckiego. Społeczeństwo, aczkolwiek udzielało poparcia w wyborach prezydentowi Borysowi Jelcynowi, utożsamianemu, mimo przedmiotów dyktatorskich w polityce, z przemianami demokratyczno-kapitalistycznymi, może przychylać się na skutek dramatycznej sytuacji społeczno-gospodarczej do rządów silnej ręki. Tego typu prezydenturę w ramach demokracji zaproponował w 2000 następca Jelcyna, Władimir Putin. R. od początku znajdowała się w głębokim kryzysie gospodarczym, PKB w 1992 wynosił 20%, inflacja 1500%, brakowało reform mogących trwale uzdrowić gospodarkę, co pokazało całkowite załamanie rynku finansowego we wrześniu 1998. Kolejne lata przyniosły pozytywne zmiany (przyrost PKB), raczej podyktowane sprzedażą ropy, chociaż stabilność rozwoju zależy od pomyślnego zrealizowania reform. Osobnym problemem są tendencje odśrodkowe, powiązane z dążeniami grup etnicznych i narodów imperium do autonomii albo suwerenności państwowej (na przykład konflikt czeczeński). Polityka zagraniczna Rosji podporządkowana jest biznesom narodowym państwie i ochronie mniejszości rosyjskiej żyjącej poza jej granicami (25 mln). R. pragnie zachować swą mocarstwową pozycję, służy temu traktowanie bliskiej zagranicy jako obszaru żywotnych interesów, próba zachowania wpływu na politykę pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej (długookresowy protest przeciwko członkostwu tych krajów w NATO, skończony w 2001), dążenie do współdecydującego głosu w sprawach globalnej polityki. Realizuje swe cele poprzez współdziałanie ze Stanami Zjednoczonymi i państwami Europy Zachodniej, szczególnie bliskie więzi powstały po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 i jednoznacznym wsparciu USA. Jej aktywność wyraża się także na forum organizacji międzynarodowych. W ONZ zachowała miejsce ZSRR, jest członkiem Północnoatlantyckiej Porady Współpracy i ma szczególny status w stosunkach z NATO (porada RosjaNATO), od 1997 taki szczególny status dostała również w G-7; mimo kontrowersji co do respektowania poprzez nią praw człowieka i demokracji została członkiem Porady Europy, działa także w Radzie Krajów Morza Bałtyckiego, Współpracy Ekonomicznej Krajów Morza Czarnego, próbuje rozwinąć Wspólnotę Niepodległych Krajów. Szczególne więzi łączą ją z Unią Europejską, widzącą w R. przyszłościowy rynek. Zobacz także relacje UERosja, Kaliningrad a UE

Czym jest Rosja znaczenie w Słownik na R .