rozporządzenie sprawie co to jest
Co oznacza rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu: Regulation) rozporządzenie Porady 3284/94 z.

Czy przydatne?

Czym jest rozporządzenie w sprawie przeszkód w handlu

Definicja z ang. Regulation on obstacles to trade, z niem. Verordnung über Handelshemmnisse.

Definicja: (z angielskiego: Trade Barriers Regulation) rozporządzenie Porady 3284/94 z 22 grudnia 1994, określające zasady i procedury użytkowane w celu egzekwowania praw Wspólnoty Europejskiej w dostępie do rynków krajów trzecich, wynikających z międzynarodowych porozumień, w tym zawartych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Na jego mocy przedsiębiorstwa działające na terenie Wspólnoty albo państwa członkowskie mogą wnosić do Komisji Europejskiej skargę w przypadku stwierdzenia, Iż państwa trzecie wprowadzają w relacji do nich bariery handlowe, które wyrządzają szkodę (albo grożą jej wyrządzeniem) w przemyśle na terenie Wspólnoty albo niekorzystnie wpływają na działalność jej przedsiębiorstw na rynkach krajów trzecich. Jeśli wskutek postępowania prowadzonego poprzez Komisję ustali ona, Iż użytkowane poprzez państwa trzecie instrumenty są niezgodne z zawartymi porozumieniami międzynarodowymi, Porada UE, na wniosek Komisji, może: 1. zawiesić albo wycofać nadane przedtem koncesje; 2. podwyższyć obowiązujące cła albo wprowadzić inne ograniczenia importowe; 3. wprowadzić ograniczenia ilościowe w imporcie; 4. wprowadzić inne ograniczenia dotyczące warunków zamiany. Alternatywą wprowadzenia jednej z tych form ograniczenia zamiany jest przyjęcie poprzez rząd państwie stosującego niedozwolone przeszkody w handlu dobrowolnego zobowiązania do rozwiązania problemu na uwarunkowaniach korzystnych dla Wspólnoty. Rozporządzenie to zastąpiło Nowy Instrument Polityki Handlowej

Czym jest rozporządzenie w sprawie znaczenie w Słownik na R .