rozporządzenie co to jest
Co oznacza rozporządzenie: poprzez organy Wspólnot Radę UE i Komisję Europejską. Ma ono zasięg.

Czy przydatne?

Czym jest rozporządzenie

Definicja z ang. ordinance, z niem. Verordnung.

Definicja: akt prawny prawa wtórnego wydany poprzez organy Wspólnot Radę UE i Komisję Europejską. Ma ono zasięg ogólny, a zawarte w nim normy prawne mają charakter abstrakcyjny i mogą odnosić się do nieograniczonej liczby przypadków. Adresatami tych norm są nie tylko państwa członkowskie, ale również osoby fizyczne i prawne, a ich obowiązywanie ma charakter bezpośredni, co znaczy, Iż stają się częścią porządku prawnego krajów członkowskich bez pośrednictwa krajowych aktów prawnych. R. są instrumentem ujednolicania prawa w regionie Wspólnoty Europejskiej i przeważnie użytkowane są w dziedzinie rolnictwa i konkurencji

Czym jest rozporządzenie znaczenie w Słownik na R .