europejski ruch co to jest
Co oznacza Ruch Europejski: łącząca sekcje narodowe z trzydziestu państw europejskich i dwudziestu.

Czy przydatne?

Czym jest Ruch Europejski

Definicja z ang. European movement, z niem. Europäische Bewegung.

Definicja: pozarządowa organizacja międzynarodowa łącząca sekcje narodowe z trzydziestu państw europejskich i dwudziestu innych związków i stowarzyszeń europejskich, na przykład Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli, Europejską Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną, Unię Federalistów Europejskich, Radę Gmin i Regionów Europy, Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich. Początki RE sięgają Kongresu Europejskiego w Hadze (710 maja 1948), który skupił z inicjatywy W. Churchilla różne ekipy federalistów. W konsekwencji aktywności członków RE ( K. Adenauera, W. Churchilla, W. Hallsteina, J. Monneta, A. de Gasperiego, R. Schumana, J. Retingera, H. Spaaka) powołano Radę Europy, stworzono Europejską Konwencję Praw Człowieka, utworzono Kolegium Europejskie w Brugii, inspirowano dalszy postęp Wspólnoty Europejskiej. Do głównych zadań RE należy działalność informacyjno-edukacyjna, kształtowanie europejskiej świadomości, mobilizacja sił socjalnych w realizacji idei integracji. Modelem docelowym w rozwoju Europy jest federalizm, struktura państwowa z rządem kontrolowanym poprzez Parlament Europejski. Stąd także celem bieżącym jest wspieranie kierunku zarysowanego poprzez traktat z Maastricht utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej, postęp Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i sfery Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. To, Iż do RE należą także sekcje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyni z niego formę nacisku na rozszerzenie UE w tym kierunku. Polska Porada RE została utworzona w 1994

Czym jest Ruch Europejski znaczenie w Słownik na R .