rumunia co to jest
Co oznacza Rumunia (: południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym. Graniczy z byłą Jugosławią.

Czy przydatne?

Czym jest Rumunia (

Definicja z ang. Romania (, z niem. Rumänien (.

Definicja: Republica Rom#nia) kraj położone w południowo-wschodniej Europie, nad Morzem Czarnym. Graniczy z byłą Jugosławią (Serbią), Węgrami, Ukrainą, Mołdawią, Bułgarią. Stolica Bukareszt. Pow. państwie 237,5 tys. km2, ludność 22,4 mln mieszkańców, w tym 80% to Rumuni, 10% Romowie, 8% Węgrzy. Przewarzająca część wyznaje prawosławie. Rumunia powstała w II poł. XIX w. z połączenia księstw Mołdawii i Wołoszczyzny (przedtem były one częścią osmańskiego imperium). Po I wojnie światowej dołączone zostały Siedmiogród, Besarabia, Bukowina, Banat. W momencie międzywojennym Rumunia wspólnie z Jugosławią i Czechosłowacją utworzyła Małą Ententę, co oznaczało także związek z Francją. W momencie rozpoczęcia wojny zaakceptowała wpływy niemieckie, co nie uchroniło jej od straty części ziem na rzecz ZSRR, Węgier i Bułgarii. Konsekwencją był wybór całkowitego poparcia Rzeszy hitlerowskiej, wystawienie armii przeciw ZSRR i przegrana wspólnie z Niemcami. Od 1945 Rumunia znalazła się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, z czasem wykształcając rodzimą totalitarną dyktaturę i kult jednostki (Nicolae Ceau#escu). W przeciwieństwie od innych państw Europy Środkowo-Wschodniej zmiany polityczne w 1989 przyjęły krwawy obrót. Demonstracje były krwawo tłumione, aczkolwiek ostatecznie to Ceau#escu został pojmany i rozstrzelany w trybie doraźnym. Władza jednak pozostała poprzez kilka lat w rękach komunistów, trwały strajki, przypadek polityczna była niestabilna, reformy gospodarcze nie dały wyraźnych efektów, utrzymuje się wysoka inflacja. Rumunia nie zdołała zakończyć negocjacji z Unią Europejską w grudniu 2002 i jej ewentualne przyjęcie do UE może dopiero mieć miejsce w 2007. Z kolei zdecydowane poparcie dla USA w wojnie z Afganistanem w 2001 i strategiczne położenie zaowocowało zaproszeniem jej na praskim szczycie w 2002 do członkostwa w NATO (w 2004). Współczesna Rumunia jest wielopartyjną republiką z dwuizbowym parlamentem. Na czele państwa stoi prezydent. Gospodarka przemysłowo-rolnicza, z rozwiniętą hodowlą owiec i przemysłem ciężkim, chemicznym. Rumunia posiada także bogate złoża surowców energetycznych (węgiel, gaz, ropa naftowa). Struktura zatrudnienia jest przestarzała, z najsłabszym sektorem usług. Rumunia należy do Porady Europy i ONZ

Czym jest Rumunia znaczenie w Słownik na R .