właściwy rynek co to jest
Co oznacza rynek właściwy: się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania.

Czy przydatne?

Czym jest rynek właściwy

Definicja z ang. the relevant market, z niem. Der relevante Markt.

Definicja RYNEK WŁAŚCIWY: rynek, odnosząc się do którego ustala się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania danego przedsiębiorcy na warunki wolnej konkurencji. Może być rozpatrywany jako: 1. r.w. produktowy wszystkie wyroby i usługi, które z racji na właściwości użytkowe, użytek albo cenę są uznawane poprzez konsumentów za substytuty; 2. r.w. geograficzny region, na którym dla wszystkich przedsiębiorców istnieją takie same warunki konkurencji, określane zwłaszcza istniejącymi barierami wejścia na ten rynek, preferencjami konsumentów albo poziomem cen. Ponadto r.w. może być rozpatrywany również w innych wymiarach, między innymi podmiotowym, czasowym albo faz rozwoju rynku. Zobacz także pozycja dominująca

Czym jest rynek właściwy znaczenie w Słownik na R .

Co znaczy Rozszerzenie Unii Europejskiej:
Definicja a zarazem problemów stojących przed Unią Europejską przez wzgląd na dążeniami do członkostwa w niej państw Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także Cypru, Malty i od lat Turcji. Wspólnota Europejska rynek właściwy co to jest.
Co znaczy Referendum Akcesyjne:
Definicja jest referendum akcesyjne podejmowane w celu uzyskania zgody społeczeństwa na przystąpienie państw kandydujących do UE. W czasie obecnego rozszerzenia niemal wszystkie państwa kandydujące zdecydowały rynek właściwy definicja.
Co znaczy Reguła Mundella:
Definicja niemożliwości) twierdzenie głoszące, Iż obszaru gospodarczego obejmującego kilkanaście państw i ich waluty narodowe nie może cechować równocześnie stałość kursów walutowych, swoboda przepływów rynek właściwy co znaczy.
Co znaczy Raport Marjolina:
Definicja realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), opracowana na zlecenie Komisji EWG, odpowiednio z którą realizacja EMU powinna przebiegać następująco: 1. przejęcie uprawnień narodowych władz rynek właściwy słownik.
Co znaczy Ruch Europejski:
Definicja organizacja międzynarodowa łącząca sekcje narodowe z trzydziestu państw europejskich i dwudziestu innych związków i stowarzyszeń europejskich, na przykład Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli rynek właściwy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: