właściwy rynek co to jest
Co oznacza rynek właściwy: się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania.

Czy przydatne?

Czym jest rynek właściwy

Definicja z ang. the relevant market, z niem. Der relevante Markt.

Definicja: rynek, odnosząc się do którego ustala się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania danego przedsiębiorcy na warunki wolnej konkurencji. Może być rozpatrywany jako: 1. r.w. produktowy wszystkie wyroby i usługi, które z racji na właściwości użytkowe, użytek albo cenę są uznawane poprzez konsumentów za substytuty; 2. r.w. geograficzny region, na którym dla wszystkich przedsiębiorców istnieją takie same warunki konkurencji, określane zwłaszcza istniejącymi barierami wejścia na ten rynek, preferencjami konsumentów albo poziomem cen. Ponadto r.w. może być rozpatrywany również w innych wymiarach, między innymi podmiotowym, czasowym albo faz rozwoju rynku. Zobacz także pozycja dominująca

Czym jest rynek właściwy znaczenie w Słownik na R .