właściwy rynek co to jest
Co oznacza rynek właściwy: się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania.

Czy przydatne?

Czym jest rynek właściwy

Definicja z ang. the relevant market, z niem. Der relevante Markt.

Definicja RYNEK WŁAŚCIWY: rynek, odnosząc się do którego ustala się pozycję danego przedsiębiorcy i który służy ocenie oddziaływania danego przedsiębiorcy na warunki wolnej konkurencji. Może być rozpatrywany jako: 1. r.w. produktowy wszystkie wyroby i usługi, które z racji na właściwości użytkowe, użytek albo cenę są uznawane poprzez konsumentów za substytuty; 2. r.w. geograficzny region, na którym dla wszystkich przedsiębiorców istnieją takie same warunki konkurencji, określane zwłaszcza istniejącymi barierami wejścia na ten rynek, preferencjami konsumentów albo poziomem cen. Ponadto r.w. może być rozpatrywany również w innych wymiarach, między innymi podmiotowym, czasowym albo faz rozwoju rynku. Zobacz także pozycja dominująca

Czym jest rynek właściwy znaczenie w Słownik na R .

Co znaczy RETEX:
Porównanie jedna z inicjatyw wspólnotowych wykonywana 199499, wspierająca przekształcenia na obszarach z dominacją przemysłu włókienniczego rynek właściwy co znaczy.
Krzyżówka Regionalne Centra Informacji Europejskiej:
Dlaczego ośrodków powołanych wspólnie z Centrum Informacji Europejskiej poprzez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, których zadaniem jest prowadzenie działań edukacyjnych (na przykład szkoleń, konferencji rynek właściwy krzyżówka.
Co to jest Raport Buckwella:
Jak lepiej kierunku wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich opracowany poprzez międzynarodową interdyscyplinarną grupę specjalistów pod przewodnictwem prof. A. Buckwella z Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie rynek właściwy co to jest.
Słownik RTGS:
Kiedy Real Time Gross Settlement Mechanizm) jeden z mechanizmów używanych do rozliczania płatności w państwach należących do Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU), w tym w pierwszej kolejności płatności rynek właściwy słownik.
Czym jest Rozwój Zrównoważony:
Od czego zależy z angielskiego: suitable development) znaczy postęp ?Xączący w sobie pozytywne przemiany społeczno-gospodarcze przy jednoczesnej dbałości o środowisko rynek właściwy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: