rzecznik praw obywatelskich co to jest
Co oznacza Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej: Traktatu o Wspólnotach Europejskich.

Czy przydatne?

Czym jest Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej

Definicja z ang. Ombudsman of the European Union, z niem. Bürgerbeauftragter der Europäischen Union.

Definicja: Ombudsman, odpowiednio z poprawkami do Traktatu o Wspólnotach Europejskich, wprowadzonymi poprzez traktat z Maastricht, Parlament Europejski mianuje na moment swej kadencji r.p.o., którego zadaniem jest przyjmowanie od obywateli UE skarg dotyczących nieprawidłowości w pracy organów albo instytucji Wspólnoty Europejskiej (poza Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem Pierwszej Instancji). Jeżeli skarga jest uzasadniona, rzecznik wszczyna dochodzenie, informując o tym Parlament i dany organ; ten ostatni natomiast ma pośrodku trzech miesięcy przedstawić swoje stanowisko. Rzecznik może także podjąć dochodzenie opierając się na skargi złożonej poprzez parlamentarzystę albo z własnej inicjatywy. Pierwszym sprawującym urząd został w lipcu 1995 Fin Jacob Magnus Soderman

Czym jest Rzecznik Praw Obywatelskich znaczenie w Słownik na R .