instancji pierwszej co to jest
Co oznacza Sąd Pierwszej Instancji: Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął działalność 31.

Czy przydatne?

Czym jest Sąd Pierwszej Instancji

Definicja z ang. The Court of First Instance, z niem. Das Gericht erster Instanz.

Definicja: organ pomocniczy Trybunału Sprawiedliwości wprowadzony od 1988 (rozpoczął działalność 31 października 1989) z racji na liczbę spraw. Przekazano mu kompetencje co do orzekania w kwestiach urzędników Wspólnoty Europejskiej, sporów pomiędzy instytucjami WE i przedsiębiorstwami odnoszących się do zasad prawa konkurencji. W latach 90. jego cecha poszerzono o powództwa osób fizycznych

Czym jest Sąd Pierwszej Instancji znaczenie w Słownik na S .