orientacji sekcja co to jest
Co oznacza Sekcja Orientacji: Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na.

Czy przydatne?

Czym jest Sekcja Orientacji

Definicja z ang. Guidance Section, z niem. Abteilung Ausrichtung.

Definicja SEKCJA ORIENTACJI: jedna z sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na działania o charakterze strukturalnym, na przykład działania modernizacyjne, inwestycje podejmowane w regionach zacofanych albo znajdujących się w trudnej sytuacji, dotacje przeznaczane dla rolników gospodarujących w szczególnie trudnych uwarunkowaniach naturalnych

Czym jest Sekcja Orientacji znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej:
Definicja 6th Framework Programme of the European Commission) następny faza w polityce badawczo-rozwojowej UE, wykonywany poprzez Komisję Europejską, na 200206. UE przeznaczyła na jego realizację 17 mld euro sekcja orientacji co to jest.
Co znaczy Santer Jacques:
Definicja luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-socjalnej (197482), premier (198494). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (198790), był członkiem Parlamentu Europejskiego, jego sekcja orientacji definicja.
Co znaczy Subsydia Zielone:
Definicja udzielane na prowadzenie badań naukowo-technicznych, postęp regionów zacofanych i finansowanie ochrony środowiska. Wykorzystywanie tego rodzaju subsydiów jest dozwolone i nie podlega zaskarżeniu sekcja orientacji co znaczy.
Co znaczy Sesja Przeglądu Prawa Dwustronna:
Definicja procedury przeglądu prawa z udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i przedstawicieli danego państwa kandydującego. W tej fazie negocjatorzy państwa kandydującego, zaopatrzeni w wytyczne określone sekcja orientacji słownik.
Co znaczy Struktura Wydatków:
Definicja budżetu ogólnego UE obejmuje w pierwszej kolejności: opłaty na cele rolnicze ( FEOGA Sekcja Gwarancji), Fundusze Strukturalne, w tym: FEOGA Sekcja Orientacji, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego sekcja orientacji znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: