orientacji sekcja co to jest
Co oznacza Sekcja Orientacji: Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na.

Czy przydatne?

Czym jest Sekcja Orientacji

Definicja z ang. Guidance Section, z niem. Abteilung Ausrichtung.

Definicja: jedna z sekcji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, której środki przeznaczane są na działania o charakterze strukturalnym, na przykład działania modernizacyjne, inwestycje podejmowane w regionach zacofanych albo znajdujących się w trudnej sytuacji, dotacje przeznaczane dla rolników gospodarujących w szczególnie trudnych uwarunkowaniach naturalnych

Czym jest Sekcja Orientacji znaczenie w Słownik na S .