sesja przeglądu prawa co to jest
Co oznacza sesja przeglądu prawa wielostronna: opierający na spotkaniu specjalistów z Komisji.

Czy przydatne?

Czym jest sesja przeglądu prawa wielostronna

Definicja z ang. session the review of the multilateral, z niem. Sitzung der Überprüfung der multilateralen.

Definicja: pierwszy faza przeglądu prawa opierający na spotkaniu specjalistów z Komisji Europejskiej z delegacjami wszystkich państw kandydujących. Na spotkaniach tych specjaliści unijni prezentowali całość acquis communautaire z danego obszaru negocjacyjnego. Prezentacja prawa wspólnotowego umożliwiła jego lepsze zrozumienie i pozwoliła na pewien czas zorientować się, czy w ustawodawstwie krajowym istnieją instytucjonalne i prawne rozwiązania odpowiadające wspólnotowym standardom. Faza wielostronny odbywał się w Brukseli i miał charakter edukacyjno-informacyjny. Przedstawiciele Polski, Czech, Węgier, Estonii, Słowenii i Cypru na początku wysłuchiwali na wspólnej sali wykładu ekspertów Komisji Europejskiej, bez zarzutu rozumieć daną część europejskiego prawa. Wobec wielkiej ilości aktów prawnych w każdym z obszarów, Komisja Europejska informowała tylko o głownych założeniach i celach acquis. Przedstawiciele krajów kandydujących, którymi są członkowie Zespołu Negocjacyjnego, na tym etapie mogli zadawać ekspertom Komisji pytania, bez zarzutu rozumieć daną regulację prawną, nie mogli z kolei składać ?Xadnych deklaracji dotyczących ich przyjęcia

Czym jest sesja przeglądu prawa znaczenie w Słownik na S .