siły cywilne utrzymania co to jest
Co oznacza siły cywilne ds. utrzymania pokoju Unii Europejskiej: peacekeeping force) odpowiednio z.

Czy przydatne?

Czym jest siły cywilne ds. utrzymania pokoju Unii Europejskiej

Definicja z ang. Civil Affairs forces. EU peace-keeping, z niem. Zivile Angelegenheiten Kräfte. EU-Friedenssicherung.

Definicja: (z angielskiego: EU civilian peacekeeping force) odpowiednio z decyzjami podjętymi w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, powinny powstać do 2003 w celu ułatwienia kierowania sytuacjami kryzysowymi o charakterze lokalnym i regionalnym i zapobiegania konfliktom w krajach trzecich. W skład nowo tworzonego międzynarodowego oddziału do spraw utrzymania pokoju ma wchodzić 5 tys. specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy służb policyjnych krajów członkowskich. Za część działań szkoleniowych ma odpowiadać Europejska Akademia Policyjna, wspólne standardy zostaną zaś oparte na standardach wypracowanych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zobacz także Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony

Czym jest siły cywilne ds. utrzymania znaczenie w Słownik na S .