finansowa solidarność co to jest
Co oznacza solidarność finansowa: oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie.

Czy przydatne?

Czym jest solidarność finansowa

Definicja z ang. financial solidarity, z niem. finanzielle Solidarität.

Definicja: jedna z zasad wspólnej polityki rolnej, oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bezwzględnie na to, gdzie kraju i gdzie obszarze środki te zostały wykorzystane. Wspólna polityka rolna finansowana jest poprzez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie. Zobacz także wspólna polityka rolna, preferencje Wspólnoty, jednolitość rynku produktów rolnych

Czym jest solidarność finansowa znaczenie w Słownik na S .