somps co to jest
Co oznacza SOMPS: Monetary Policy Strategy) strategia polityki walutowej ukierunkowana na.

Czy przydatne?

Czym jest SOMPS

Definicja z ang. SOMPS, z niem. SOMPS.

Definicja: (z angielskiego: Stability Oriented Monetary Policy Strategy) strategia polityki walutowej ukierunkowana na utrzymanie stabilności, przygotowana poprzez ECB w 1998 zakładająca, Iż dla zapewnienia stabilności cen jednego z nadrzędnych celów działalności ECB konieczne jest utrzymywanie stopy inflacji, mierzonej corocznie wg parametru HICP, na poziomie poniżej 2%. Koncepcja SOMPS opiera się na dwóch filarach, będących narzędziami niezbędnymi do przeprowadzania analiz, używanych w dalszym ciągu w podejmowaniu decyzji w ramach polityki walutowej: wprowadzenie parametru zasobów pieniężnych (M3), który służy określeniu tempa inflacji; prognozowanie poziomu inflacji opierając się na obserwacji wybranych wyznaczników ekonomicznych, między innymi poziomu płac, kursów walutowych, kursów obligacji, indeksu cen i wydatków i badanie badań dotyczących zachowań przedsiębiorstw i konsumentów. Zobacz także Pakt Stabilizacji i Wzrostu

Czym jest SOMPS znaczenie w Słownik na S .