ochronna klauzula specjalna co to jest
Co oznacza specjalna klauzula ochronna: klauzula użytkowana odnosząc się do produktów rolnych.

Czy przydatne?

Czym jest specjalna klauzula ochronna

Definicja z ang. TSSC, z niem. TSSC.

Definicja SPECJALNA KLAUZULA OCHRONNA: (z angielskiego: Special Safeguard, SSG) klauzula użytkowana odnosząc się do produktów rolnych, która dopuszcza nakładanie dodatkowych opłat celnych w wypadku, gdy rozmiar importu danego produktu przekroczy rozmiar progową albo gdy cena importowa danego towaru jest niższa od ceny progowej. Klauzula ta stanowi pewną modyfikację opłat wyrównawczych i została wprowadzona w porozumieniu w kwestii rolnictwa przyjętym w czasie Rundy Urugwajskiej GATT. Na szczeblu Wspólnoty Europejskiej regulują ją regulaminy rozporządzenia Porady 3290/94 z 22 grudnia 1994 w kwestii dostosowań i przejściowych uregulowań wymaganych w sektorze rolnym w celu wprowadzenia w życie umów zawartych w okresie rokowań Rundy Urugwajskiej

Czym jest specjalna klauzula ochronna znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Status Uchodźcy W Unii Europejskiej:
Definicja wchodzące w zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w sferze ustalania standardów min. dotyczących warunków, jakie musi spełniać specjalna klauzula ochronna co to jest.
Co znaczy Schengen:
Definicja konwencje z Schengen specjalna klauzula ochronna definicja.
Co znaczy Składka Budżetowa:
Definicja wpłacanej corocznie do budżetu ogólnego stawki poprzez poszczególne państwa członkowskie UE. Wysokość tej składki jest określana procentowo w relacji do PNB danego państwie, uwzględniając rozmiar specjalna klauzula ochronna co znaczy.
Co znaczy Stanowisko Wspólne Unii Europejskiej:
Definicja Common Position) stanowisko UE w danym obszarze negocjacyjnym opracowane po zapoznaniu się ze stanowiskiem negocjacyjnym państwie kandydującego. Projekt stanowiska negocjacyjnego w obszarach specjalna klauzula ochronna słownik.
Co znaczy Stop II:
Definicja stycznia 2001 31 grudnia 2002, w odniesieniu wspierania, zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu specjalna klauzula ochronna znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: