specjalni pełnomocnicy unii co to jest
Co oznacza specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej: Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne.

Czy przydatne?

Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej

Definicja z ang. Special representatives of the European Union, z niem. Die Sonderbeauftragten der Europäischen Union.

Definicja: opierając się na traktatu z Amsterdamu Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne, powołać s.p., dysponującego mandatem odnosząc się do specjalnych kwestii politycznych z dziedziny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Do końca 2002 Porada UE powołała następujących s.p.: doradcę do spraw monitorowania realizacji programu pomocy władzom Autonomii Palestyńskiej w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania działalności terrorystycznej prowadzonej na obszarach podlegających ich kontroli i wnoszenia wkładu do bliskowschodniego procesu pokojowego (Niels Eriksson, 29 kwietnia 1997 31 maja 2002); s.p. do spraw Federacyjnej Republiki Jugosławii (Felipe González, 8 czerwca 1998 11 października 1999); s.p. do spraw Paktu Stabilizacji dla Europy Południowej (Bodo Hombach, 29 lipca 1999, Erhard Busek, 19 grudnia 2001 31 grudnia 2003); s.p. do spraw Afganistanu (Klaus Peter Klaiber, 10 grudnia 2001 10 czerwca 2002, Francesc Vendrell, 25 czerwca 2002); s.p. do spraw Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Fran#ois Léotard, 29 czerwca 29 października 2001, Alain Le Roy, 29 października 2001 28 lutego 2002, Alexis Brouhns, 30 września 2002 30 czerwca 2003); s.p. do spraw Kosowa (Wolfgang Petritsch, 30 marca 29 lipca 1999); s.p. do spraw koordynowania procesu stabilizacji i dobrego sąsiedztwa w Południowo-Wschodniej Europie (Panagiotis Roumeliotis, 31 maja 1999); s.p. do spraw Regionu Ogromnych Jezior w Afryce (Aldo Ajello, 25 marca 1996); s.p. do spraw bliskowschodniego procesu pokojowego (Miguel Ángel Moratinos, 25 listopada 1996); s.p. do spraw Bośni i Hercegowiny (Lord Ashdown, 11 marca 2002)

Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii znaczenie w Słownik na S .