specjalni pełnomocnicy unii co to jest
Co oznacza specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej: Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne.

Czy przydatne?

Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii Europejskiej

Definicja z ang. Special representatives of the European Union, z niem. Die Sonderbeauftragten der Europäischen Union.

Definicja SPECJALNI PEŁNOMOCNICY UNII EUROPEJSKIEJ: opierając się na traktatu z Amsterdamu Porada UE może, gdy uzna to za niezbędne, powołać s.p., dysponującego mandatem odnosząc się do specjalnych kwestii politycznych z dziedziny Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Do końca 2002 Porada UE powołała następujących s.p.: doradcę do spraw monitorowania realizacji programu pomocy władzom Autonomii Palestyńskiej w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania działalności terrorystycznej prowadzonej na obszarach podlegających ich kontroli i wnoszenia wkładu do bliskowschodniego procesu pokojowego (Niels Eriksson, 29 kwietnia 1997 31 maja 2002); s.p. do spraw Federacyjnej Republiki Jugosławii (Felipe González, 8 czerwca 1998 11 października 1999); s.p. do spraw Paktu Stabilizacji dla Europy Południowej (Bodo Hombach, 29 lipca 1999, Erhard Busek, 19 grudnia 2001 31 grudnia 2003); s.p. do spraw Afganistanu (Klaus Peter Klaiber, 10 grudnia 2001 10 czerwca 2002, Francesc Vendrell, 25 czerwca 2002); s.p. do spraw Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (Fran#ois Léotard, 29 czerwca 29 października 2001, Alain Le Roy, 29 października 2001 28 lutego 2002, Alexis Brouhns, 30 września 2002 30 czerwca 2003); s.p. do spraw Kosowa (Wolfgang Petritsch, 30 marca 29 lipca 1999); s.p. do spraw koordynowania procesu stabilizacji i dobrego sąsiedztwa w Południowo-Wschodniej Europie (Panagiotis Roumeliotis, 31 maja 1999); s.p. do spraw Regionu Ogromnych Jezior w Afryce (Aldo Ajello, 25 marca 1996); s.p. do spraw bliskowschodniego procesu pokojowego (Miguel Ángel Moratinos, 25 listopada 1996); s.p. do spraw Bośni i Hercegowiny (Lord Ashdown, 11 marca 2002)

Czym jest specjalni pełnomocnicy Unii znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy System Transgranicznego Doręczania Dokumentów:
Porównanie współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych pism w kwestiach cywilnych i handlowych w specjalni pełnomocnicy unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka System Zarządzania I Audytu Środowiskowego:
Dlaczego EMAS) instrument polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993 (1836/93/EWG). Jego celem jest: 1 specjalni pełnomocnicy unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest Status Osoby Ubiegającej Się O Status Uchodźcy W Unii Europejskiej:
Jak lepiej status osoby ubiegającej się o azyl w UE specjalni pełnomocnicy unii europejskiej co to jest.
Słownik Sesja Przeglądu Prawa Dwustronna:
Kiedy procedury przeglądu prawa z udziałem specjalistów Komisji Europejskiej i przedstawicieli danego państwa kandydującego. W tej fazie negocjatorzy państwa kandydującego, zaopatrzeni w wytyczne określone specjalni pełnomocnicy unii europejskiej słownik.
Czym jest Siły Cywilne Ds. Utrzymania Pokoju Unii Europejskiej:
Od czego zależy civilian peacekeeping force) odpowiednio z decyzjami podjętymi w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, powinny powstać do 2003 w celu ułatwienia kierowania sytuacjami specjalni pełnomocnicy unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: