stanowko wspólne unii co to jest
Co oznacza stanowisko wspólne Unii Europejskiej: stanowisko UE w danym obszarze negocjacyjnym.

Czy przydatne?

Czym jest stanowisko wspólne Unii Europejskiej

Definicja z ang. common position of the European Union, z niem. gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union.

Definicja: (z angielskiego: EU Common Position) stanowisko UE w danym obszarze negocjacyjnym opracowane po zapoznaniu się ze stanowiskiem negocjacyjnym państwie kandydującego. Projekt stanowiska negocjacyjnego w obszarach objętych kompetencją Wspólnoty Europejskiej przygotowywany jest poprzez Dyrekcję ds. Rozszerzenia (DG ELARG) we współpracy z dyrekcjami generalnymi właściwymi dla danego obszaru negocjacyjnego. W razie stanowisk w obszarach Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa i Wymiar Sprawiedliwości i Kwestie Wewnętrzne projekty stanowisk przygotowuje Prezydencja UE w ścisłej współpracy z krajami członkowskimi. Odpowiadając na przekazane poprzez państwo kandydujący stanowisko negocjacyjne Komisja Europejska przygotowuje swój pierwszy projekt stanowiska, tak zwany Draft Common Position. Wkład merytoryczny do stanowiska przygotowywany jest poprzez zgodne dyrekcje generalne, a ostateczna wersja dokumentu powstaje w Dyrekcji Generalnej do spraw Rozszerzenia. Dokument zostaje w dalszym ciągu skierowany do specjalnej Ekipy Roboczej do spraw Rozszerzenia w Radzie, gdzie przechodzi poprzez tryb uzgodnieniowy z udziałem krajów członkowskich. W dalszym ciągu z ostateczną wersją stanowiska Unii zapoznają się ambasadorowie krajów członkowskich Piętnastki ( COREPER) i przyjmują ją jako EUCommon Position, a więc ostateczną wersję stanowiska negocjacyjnego Unii. Przekazanie Common Position stronie polskiej jest jednoznaczne z nieoficjalnym otwarciem negocjacji w danym obszarze. Oficjalne otwarcie negocjacji w poszczególnych obszarach następuje w trakcie Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej z udziałem szefów dyplomacji krajów członkowskich UE i krajów kandydujących

Czym jest stanowisko wspólne Unii znaczenie w Słownik na S .