wspólne stanowko co to jest
Co oznacza stanowisko wspólne: terminu tego używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym odnosi się.

Czy przydatne?

Czym jest stanowisko wspólne

Definicja z ang. common position, z niem. gemeinsamer Standpunkt.

Definicja: (z angielskiego: Common Position) terminu tego używa się w dwóch znaczeniach. W pierwszym odnosi się do stanowiska Porady UE i Parlamentu Europejskiego w relacji do projektu aktu prawnego przedstawionego poprzez Komisję Europejską. S.w. wydawane jest trakcie procesu legislacyjnego podejmowanego odpowiednio z procedurą współpracy (art. 89c) i współdecyzji (art. 189b). W drugim znaczeniu definicja to odnosi się do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i do Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i znaczy stanowisko przyjęte poprzez Radę UE opierając się na wytycznych Porady Europejskiej

Czym jest stanowisko wspólne znaczenie w Słownik na S .