autonomiczne stawki co to jest
Co oznacza stawki autonomiczne: sytuacjach: w zamianie z krajami należącymi do Światowej.

Czy przydatne?

Czym jest stawki autonomiczne

Definicja z ang. the autonomous rates, z niem. die autonomen Raten.

Definicja: kwoty celne użytkowane w dwóch sytuacjach: w zamianie z krajami należącymi do Światowej Organizacji Handlu albo krajami, którym przyznana została klauzula największego uprzywilejowania, jeśli kwota konwencyjna jest wyższa od kwoty autonomicznej; gdy nie ma określonej kwoty konwencyjnej

Czym jest stawki autonomiczne znaczenie w Słownik na S .