stop co to jest
Co oznacza Stop I: wspierania i zamiany osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i.

Czy przydatne?

Czym jest Stop I

Definicja z ang. Stop I, z niem. Stopp I.

Definicja: program UE na 19962000, w odniesieniu wspierania i zamiany osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 29 listopada 1996. Celem programu było powstanie ram zamiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi w dziedzinie handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania dzieci. Poprzez osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie handlowi ludźmi i seksualnemu wykorzystywaniu dzieci rozumiano następujące ekipy: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji i pracowników organów administracji publicznej, zajmujących się sprawami z zakresu imigracji, kontroli granicznej, prawa socjalnego i podatkowego, a również prewencją i walką z handlem ludźmi i wykorzystywaniem seksualnym dzieci, opieką nad ofiarami i sprawcami przestępstw. Program obejmował następujące kategorie działań: dokształcanie, zamiany i praktyki, multidyscyplinarne spotkania i seminaria, prace studyjne i badawcze, rozpowszechnianie informacji. Zobacz także Stop II

Czym jest Stop I znaczenie w Słownik na S .