transatlantyckie stosunki co to jest
Co oznacza stosunki transatlantyckie: została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu.

Czy przydatne?

Czym jest stosunki transatlantyckie

Definicja z ang. transatlantic relations, z niem. transatlantischen Beziehungen.

Definicja STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE: idea transatlantyzmu po raz pierwszy została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych J. Byrnesa, gdzie stwierdził on, Iż bezpieczeństwo i pokój w Europie zależą od polityczno-wojskowej obecności USA na tym kontynencie. Wyrazem tej atlantyckiej solidarności był plan Marshalla oferujący gospodarczą pomoc w powojennej odbudowie Europy, poparcie Stanów Zjednoczonych dla europejskich tendencji integracyjnych i dla stopniowego włączania się Niemiec do mechanizmu zachodnich instytucji. Potwierdzeniem chęci rozwijania s.t. było utworzenie w 1949 Paktu Północnoatlantyckiego. Do momentu zakończenia zimnej wojny więzi transatlantyckie były w miarę Proste do ustalenia. Były to relacje polityczne i gospodarcze łączące Stany Zjednoczone i ówczesną Europejską Wspólnotę Gospodarczą i w pierwszej kolejności współpraca wojskowa USA i Kanady i ich europejskich sojuszników w ramach NATO. Celem tych powiązań była kolektywna obrona przed zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego. Po zakończeniu zimnej wojny USA i Europa Zachodnia na nowo zdefiniowały wspólne interesy i określiły ideę transatlantyzmu. Należy ją rozumieć jako całokształt stosunków gospodarczych, politycznych, militarnych i socjalnych łączących Stany Zjednoczone z Europą Zachodnią. Tak szerokie pojmowanie s.t. implikuje także konieczność ich postrzegania jako układu łączącego członków organizacji międzynarodowych skupiających państwa po obu stronach Atlantyku, w pierwszej kolejności NATO i OBWE

Czym jest stosunki transatlantyckie znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy System Informacyjny Schengen:
Definicja trzech mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacji Celnej i Mechanizmu Informacyjnego Europolu) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów stosunki transatlantyckie co to jest.
Co znaczy System Zarządzania I Audytu Środowiskowego:
Definicja EMAS) instrument polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993 (1836/93/EWG). Jego celem jest: 1 stosunki transatlantyckie definicja.
Co znaczy Siły Szybkiego Reagowania Unii Europejskiej:
Definicja Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, która jest częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE, Porada Europejska na posiedzeniu w Kolonii (34 czerwca 1999) uzgodniła, Iż Unia stosunki transatlantyckie co znaczy.
Co znaczy Szkolny Klub Europejski:
Definicja uczniów i nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea klubów europejskich powstała w Portugalii (inicjatorką była Margarida Belard, promotorka programu Europejski wymiar w nauki stosunki transatlantyckie słownik.
Co znaczy System Informacji Celnej:
Definicja mechanizmów (w okolicy Mechanizmu Informacyjnego Europolu i Mechanizmu Informacyjnego Schengen) powstałych z myślą o potrzebie współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych krajów członkowskich stosunki transatlantyckie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: