transatlantyckie stosunki co to jest
Co oznacza stosunki transatlantyckie: została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu.

Czy przydatne?

Czym jest stosunki transatlantyckie

Definicja z ang. transatlantic relations, z niem. transatlantischen Beziehungen.

Definicja: idea transatlantyzmu po raz pierwszy została zawarta w 1949 w Stuttgarcie w przemówieniu sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych J. Byrnesa, gdzie stwierdził on, Iż bezpieczeństwo i pokój w Europie zależą od polityczno-wojskowej obecności USA na tym kontynencie. Wyrazem tej atlantyckiej solidarności był plan Marshalla oferujący gospodarczą pomoc w powojennej odbudowie Europy, poparcie Stanów Zjednoczonych dla europejskich tendencji integracyjnych i dla stopniowego włączania się Niemiec do mechanizmu zachodnich instytucji. Potwierdzeniem chęci rozwijania s.t. było utworzenie w 1949 Paktu Północnoatlantyckiego. Do momentu zakończenia zimnej wojny więzi transatlantyckie były w miarę Proste do ustalenia. Były to relacje polityczne i gospodarcze łączące Stany Zjednoczone i ówczesną Europejską Wspólnotę Gospodarczą i w pierwszej kolejności współpraca wojskowa USA i Kanady i ich europejskich sojuszników w ramach NATO. Celem tych powiązań była kolektywna obrona przed zagrożeniem ze strony Związku Radzieckiego. Po zakończeniu zimnej wojny USA i Europa Zachodnia na nowo zdefiniowały wspólne interesy i określiły ideę transatlantyzmu. Należy ją rozumieć jako całokształt stosunków gospodarczych, politycznych, militarnych i socjalnych łączących Stany Zjednoczone z Europą Zachodnią. Tak szerokie pojmowanie s.t. implikuje także konieczność ich postrzegania jako układu łączącego członków organizacji międzynarodowych skupiających państwa po obu stronach Atlantyku, w pierwszej kolejności NATO i OBWE

Czym jest stosunki transatlantyckie znaczenie w Słownik na S .