europejska unia stosunki co to jest
Co oznacza stosunki Unia Europejska: pomiędzy Rosją, Unią Europejską jest Układ o Partnerstwie i.

Czy przydatne?

Czym jest stosunki Unia Europejska

Definicja z ang. EU relations, z niem. EU-Beziehungen.

Definicja: Rosja formalną fundamentem stosunków pomiędzy Rosją, Unią Europejską jest Układ o Partnerstwie i Współpracy (The Partnership and Co-operation Agreement, PCA), podpisany na Korfu w 1994. Wszedł w życie od 1 grudnia 1997, czyli z opóźnieniem. Przedtem Rosja miała podpisane z Unią umowy o handlu i technicznej pomocy dla państw WNP ( TACIS) z 1991. Układ rozszerzał dotychczasowe, gospodarcze obszary współpracy na sferę politycznego dialogu. Traktat z Amsterdamu (1997) zaanonsował pomiędzy innymi postęp wspólnej polityki zagranicznej i efektem tego były decyzje ze spotkania Porady Europejskiej w Kolonii w czerwcu 1999 o przyjęciu wspólnej strategii UE wobec Rosji. Pomiędzy innymi zawierała ona wsparcie demokracji i rynkowej ekonomii w Rosji, także w celu dalszej stabilizacji europejskich stosunków i bezpieczeństwa. Rosja odpowiedziała podobnym dokumentem, a więc Średniookresową strategią rozwoju stosunków pomiędzy Rosyjską Federacją a Unią Europejską (200010). Wspólna strategia także odnosiła się do innego, wprowadzonego poprzez traktat z Maastricht, obszaru Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W zakres planowanej współpracy weszły więc zadania walki ze zorganizowaną przestępczością, przemytem, nielegalnym handlem ludźmi, narkotykami, praniem brudnych pieniędzy, przerzutem imigrantów. Lecz założono również, że konieczne jest współdziałanie z Rosją w realizacji zadań petersberskich, zarządzaniu kryzysami, akcjami humanitarnymi. Wg decyzji podjętych na szczycie UE w Nicei (2000) co pół roku ma dochodzić do spotkań i konsultacji z przedstawicielami Ukrainy i Rosji, a w razie rozważanej interwencji powinien być brany pod uwagę udział państw trzecich, w tym tych dwóch krajów. Ta zasada została potwierdzona we wspólnej deklaracji o wzmocnieniu dialogu i współpracy w dziedzinie polityki i bezpieczeństwa, przyjętej na szczycie UERosja w październiku 2000 i we wspólnym oświadczeniu prezydenta Putina, J. Solany, R. Prodiego i G. Perssona (pełniącego wymagania przewodniczącego Porady Europejskiej za Prezydencji Szwecji), w maju 2001, na siódmym spotkaniu w ramach PCA. W tymże dokumencie czytamy, że Unia będzie informować Rosję o postępach w rozwoju ESDP, a Rosja udzielać informacji o swych zamiarach i poczynaniach w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki obronnej. Obie strony podkreśliły, Iż za istotny zakres swego współdziałania traktują kierowanie kryzysami, akcje Organizacji Narodów Zjednoczonych i OBWE, sprawy non-proliferacji broni masowego rażenia, rozbrojenia, kontroli zbrojeń. Oczywiście poza nową dziedziną stosunku bezpieczeństwem wszystkie dokumenty będące efektem spotkań poruszały kwestie współpracy gospodarczej, ze specjalnym uwzględnieniem tak zwany wymiaru północnego, a w tym także Arktyki (tak zwany Arktyczne Okno). Po ataku terrorystycznym z 11 września 2001 UE i Rosja podjęły wspólne działania na rzecz zwalczania terroryzmu. Rozpoczęto także wstępne przygotowania do wprowadzenia Rosji w Europejski Region Gospodarczy, co jednak może być procesem długotrwałym. Osobnym problemem w relacjach UERosja, stało się rozszerzenie Unii na wschód i przypadek ludności regionu Kaliningradu. Zobacz także Kaliningrad a UE

Czym jest stosunki Unia Europejska znaczenie w Słownik na S .