stowarzyszenie narodów co to jest
Co oznacza Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji: East Asian Nations, ASEAN.

Czy przydatne?

Czym jest Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji

Definicja z ang. The Association of South-East Asia, z niem. Der Verband der Süd-Ost-Asien.

Definicja STOWARZYSZENIE NARODÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI: (z angielskiego: Association of South East Asian Nations, ASEAN), międzyrządowa organizacja powołana na mocy porozumienia zawartego w 1967 w Bangkoku, obejmująca aktualnie dziesięć krajów: Kambodżę, Laos, Birmę, Malezję, Singapur, Indonezję, Filipiny, Tajlandię, Brunei i Wietnam. Jej celem jest popieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej w swoim regionie, utworzenie strefy pokoju, neutralności i wolności, pozbawionej broni jądrowej. W tym celu także państwa ASEAN podejmują działania na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów, normalizacji na Półwyspie Koreańskim. Za bieżącą działalność odpowiada Stały Komitet, wspomagany poprzez sporo wyspecjalizowanych komitetów i Sekretariat. Nadrzędną, kierowniczą funkcję pełni zaś Narada Ministrów zwoływana raz do roku, w przypadku potrzeby dzieje się również szczyt szefów krajów. Do udziału w takich forach zapraszane są również państwa trzecie, na przykład państwa UE, USA, Rosja, Chiny. ASEAN zadecydował o wprowadzeniu do 2005 strefy wolnego handlu na swoim obszarze, rozpoczynając mechanizm w 1993, wzorem docelowym jest UE. Współuczestniczy także w konsolidacji działań w całym regionie Pacyfiku, wchodząc w skład APEC. Siłą tej organizacji był postępujący dynamicznie od przełomu lat 80. i 90. postęp gospodarczy (zyskały one miano azjatyckich tygrysów), atrakcyjny, powyżej 180 mln rynek, niedroga siła robocza

Czym jest Stowarzyszenie Narodów znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Sesja Przeglądu Prawa Wielostronna:
Porównanie przeglądu prawa opierający na spotkaniu specjalistów z Komisji Europejskiej z delegacjami wszystkich państw kandydujących. Na spotkaniach tych specjaliści unijni prezentowali całość acquis stowarzyszenie narodów południowo-wschodniej azji co znaczy.
Krzyżówka Subsydiarność:
Dlaczego pomocniczość, zasada zapisana w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości [...] wykazywać aktywność będzie tylko wtedy, jeżeli cele stowarzyszenie narodów południowo-wschodniej azji krzyżówka.
Co to jest Stawki Konwencyjne:
Jak lepiej użytkowane w imporcie z państw trzecich należących do Światowej Organizacji Handlu i krajów, którym na mocy zawartych porozumień Wspólnota Europejska przyznała klauzulę największego uprzywilejowania stowarzyszenie narodów południowo-wschodniej azji co to jest.
Słownik System Transgranicznego Doręczania Dokumentów:
Kiedy współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Jego zasady zostały określone w rozporządzeniu Porady UE z 29 maja 2000 o doręczaniu sądowych i pozasądowych pism w kwestiach cywilnych i handlowych w stowarzyszenie narodów południowo-wschodniej azji słownik.
Czym jest Status Osoby Ubiegającej Się O Azyl W Unii Europejskiej:
Od czego zależy wchodzące w zakres polityki azylowej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie określania standardów min. przyjmowania osób ubiegających się o stowarzyszenie narodów południowo-wschodniej azji czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: