stowarzyszenie narodów co to jest
Co oznacza Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji: East Asian Nations, ASEAN.

Czy przydatne?

Czym jest Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji

Definicja z ang. The Association of South-East Asia, z niem. Der Verband der Süd-Ost-Asien.

Definicja: (z angielskiego: Association of South East Asian Nations, ASEAN), międzyrządowa organizacja powołana na mocy porozumienia zawartego w 1967 w Bangkoku, obejmująca aktualnie dziesięć krajów: Kambodżę, Laos, Birmę, Malezję, Singapur, Indonezję, Filipiny, Tajlandię, Brunei i Wietnam. Jej celem jest popieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej w swoim regionie, utworzenie strefy pokoju, neutralności i wolności, pozbawionej broni jądrowej. W tym celu także państwa ASEAN podejmują działania na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów, normalizacji na Półwyspie Koreańskim. Za bieżącą działalność odpowiada Stały Komitet, wspomagany poprzez sporo wyspecjalizowanych komitetów i Sekretariat. Nadrzędną, kierowniczą funkcję pełni zaś Narada Ministrów zwoływana raz do roku, w przypadku potrzeby dzieje się również szczyt szefów krajów. Do udziału w takich forach zapraszane są również państwa trzecie, na przykład państwa UE, USA, Rosja, Chiny. ASEAN zadecydował o wprowadzeniu do 2005 strefy wolnego handlu na swoim obszarze, rozpoczynając mechanizm w 1993, wzorem docelowym jest UE. Współuczestniczy także w konsolidacji działań w całym regionie Pacyfiku, wchodząc w skład APEC. Siłą tej organizacji był postępujący dynamicznie od przełomu lat 80. i 90. postęp gospodarczy (zyskały one miano azjatyckich tygrysów), atrakcyjny, powyżej 180 mln rynek, niedroga siła robocza

Czym jest Stowarzyszenie Narodów znaczenie w Słownik na S .