strefowe co to jest
Co oznacza strefowe: rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle.

Czy przydatne?

Czym jest strefowe

Definicja z ang. zone, z niem. Zone.

Definicja: programyrolnośrodowiskowe jeden z rodzajów programów rolnośrodowiskowych Wspólnoty wykonywany w ściśle ustalonych strefach zorientowany raczej na zachowanie różnorodności biologicznej danego obszaru

Czym jest strefowe znaczenie w Słownik na S .