trevi struktura co to jest
Co oznacza struktura TREVI: członkowskich Wspólnoty Europejskiej, prowadzonej poza ramami.

Czy przydatne?

Czym jest struktura TREVI

Definicja z ang. structure TREVI, z niem. Struktur TREVI.

Definicja: forma współpracy międzyrządowej krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej, prowadzonej poza ramami traktatowymi. Istniała do dnia wejścia w życie traktatu z Maastricht, a więc do 1 listopada 1993, kiedy to jej zadania przejęły instytucje trzeciego filaru UE. Strukturę TREVI tworzyły cztery ekipy robocze, złożone z przedstawicieli właściwych organów krajów członkowskich. Pierwsza ekipa, TREVI I (Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale), powstała w 1975 z inicjatywy Danii i skupiała wysokich rangą funkcjonariuszy policji, którzy początkowo koncentrowali się na problemach związanych z utrzymaniem porządku publicznego, w szczególności zaś z terroryzmem, radykalizmem i przemocą o charakterze międzynarodowym. W tym samym roku ustanowiono grupę TREVI II, czynną na polu szkoleń i wyposażenia technicznego służb policyjnych. W 1985 stworzono następny obiekt struktury, jest to grupę TREVI III, zajmującą się nielegalną imigracją i przestępczością zorganizowaną. W 1988 powołano do życia TREVI 92 przez wzgląd na zagrożeniami wynikającymi z planowanego zniesienia kontroli osób na granicach wewnętrznych krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Od 1984 w ramach struktury odbywały się co sześć miesięcy spotkania ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z poszczególnych krajów członkowskich, przeznaczone wybranym problemom z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, między innymi współpracy policji, organów wymiaru sprawiedliwości i służb celnych i swobodnemu przepływowi osób. Zobacz także współpraca policyjna w UE

Czym jest struktura TREVI znaczenie w Słownik na S .