subsydiarność co to jest
Co oznacza subsydiarność: w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie.

Czy przydatne?

Czym jest subsydiarność

Definicja z ang. subsidiarity, z niem. Subsidiarität.

Definicja: odmiennie pomocniczość, zasada zapisana w Traktacie o UE, odpowiednio z którą Wspólnota: w dziedzinach, które nie podlegają jej wyłącznej właściwości [...] wykazywać aktywność będzie tylko wtedy, jeżeli cele zamierzonych działań nie mogą zostać zrealizowane w wystarczającym stopniu na szczeblu krajów członkowskich i dlatego z racji na ich zakres albo na ich konsekwencje lepiej osiągnięte zostaną na szczeblu Wspólnoty (art. 3b). Zasada ta zapobiega zatem centralizacji decyzji w ramach UE, uznając, że każda decyzja powinna być podejmowana na najniższym możliwym szczeblu. Państwa gdyż mogą swe uprawnienia decyzyjne przekazywać niższym jednostkom administracji rządowej albo samorządom. W rezultacie mechanizm decydujący przybliża się do obywatela

Czym jest subsydiarność znaczenie w Słownik na S .