osób przepływu swoboda co to jest
Co oznacza swoboda przepływu osób: wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 3948 TWE, oznaczająca.

Czy przydatne?

Czym jest swoboda przepływu osób

Definicja z ang. free movement of persons, z niem. Freizügigkeit.

Definicja: jedna z zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 3948 TWE, oznaczająca prawo podejmowania pracy albo innej działalności gospodarczej poprzez obywateli jednego z krajów członkowskich w regionie każdego innego. Przejawia się ona w jednakowym traktowaniu wszystkich osób z terenu Wspólnoty w dziedzinie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Zwłaszcza osobom tym przysługuje prawo do: przyjęcia złożonych ofert zatrudnienia, swobodnego poruszania się w tym celu w regionie Wspólnoty, przebywania w danym kraju w celu zatrudnienia i pozostawanie na jego terytorium po upływie tego okresu. Prócz dostępu do rynku pracy s.p.o. obejmuje również przyznawanie praw wyborczych, uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych i koordynację mechanizmów zabezpieczenia społecznego

Czym jest swoboda przepływu osób znaczenie w Słownik na S .