towarów przepływu swoboda co to jest
Co oznacza swoboda przepływu towarów: funkcjonowania unii celnej utworzonej pomiędzy krajami.

Czy przydatne?

Czym jest swoboda przepływu towarów

Definicja z ang. free movement of goods, z niem. freien Warenverkehr.

Definicja: zasada stanowiąca podstawę funkcjonowania unii celnej utworzonej pomiędzy krajami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej ustalona w art. 2331 TWE. Bazuje ona na wyeliminowaniu wszelkiego rodzaju ograniczeń w zamianie towarowej w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Znaczy to, Iż wyrób wprowadzony do obrotu na terenie jednego państwa członkowskiego może być bez żadnych barier sprzedany w regionie każdego innego państwa członkowskiego. Zasada ta na terenie Wspólnoty obowiązuje w pełni od 1 stycznia 1993

Czym jest swoboda przepływu towarów znaczenie w Słownik na S .