usług przepływu swoboda co to jest
Co oznacza swoboda przepływu usług: wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 4955 TWE, polegająca.

Czy przydatne?

Czym jest swoboda przepływu usług

Definicja z ang. free movement of services, z niem. freien Dienstleistungsverkehr.

Definicja: jedna z zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego Wspólnoty, uregulowana w art. 4955 TWE, polegająca na znoszeniu wszelkich barier i ograniczeń w świadczeniu usług poprzez obywateli jednego państwa członkowskiego na rzecz odbiorców z terenu innego państwa. Dotyczy ona zwłaszcza usług o charakterze przemysłowym, handlowym, rzemieślniczym i opierających na wykonywaniu wolnych zawodów. S.p.u. może przybrać jedną z następujących form: 1. aktywnej swobody świadczenia usług gdy usługodawca w celu wykonania usługi sam przekracza granicę i udaje się do państwie usługobiorcy; 2. pasywnej swobody świadczenia usług gdy usługobiorca w celu nabycia świadczenia udaje się do państwie usługodawcy; 3. swobody przepływu produktu usługi gdy usługodawca i usługobiorca pozostają w swoich państwach, a granicę przekracza tylko wytwór

Czym jest swoboda przepływu usług znaczenie w Słownik na S .