system edukacyjny unii co to jest
Co oznacza system edukacyjny w Unii Europejskiej: tworzy jednolitego mechanizmu nauki. Każde kraj.

Czy przydatne?

Czym jest system edukacyjny w Unii Europejskiej

Definicja z ang. the educational system in the European Union, z niem. Das Bildungssystem in der Europäischen Union.

Definicja: wbrew powszechnej recenzji UE nie tworzy jednolitego mechanizmu nauki. Każde kraj samo określa strukturę kształcenia swoich obywateli. Wspólnota nie ingeruje w mechanizmy edukacyjne krajów członkowskich, a jej działania ograniczają się jedynie do organizowania podstaw współpracy i zamiany doświadczeń. Politykę edukacyjną UE klasyfikuje traktat z Maastricht, odpowiednio z którym jej celem jest upowszechnianie pośród młodzieży idei integracji europejskiej, popieranie zamiany studentów i nauczycieli, rozpowszechnianie edukacji języków krajów członkowskich, podnoszenie poziomu nauki. Cele te wykonywane są poprzez europejskie programy edukacyjne

Czym jest system edukacyjny w Unii znaczenie w Słownik na S .