system europejskiej kumulacji co to jest
Co oznacza System Europejskiej Kumulacji Pochodzenia: Cumulation of Orgini) wprowadzony w 1997.

Czy przydatne?

Czym jest System Europejskiej Kumulacji Pochodzenia

Definicja z ang. European system of cumulation of origin, z niem. Europäische System der Ursprungskumulierung.

Definicja: (z angielskiego: Mechanizm of European Cumulation of Orgini) wprowadzony w 1997 mechanizm obejmujący regionalne, preferencyjne, dwustronne porozumienia zawarte między: 1. Unią Europejską a krajami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); 2. Unią Europejską a krajami należącymi do Środkowo-Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (CEFTA); 3. krajami EFTA i krajami CEFTA. Do mechanizmu tego została włączona również Turcja (1999)

Czym jest System Europejskiej Kumulacji znaczenie w Słownik na S .