płatności rozliczania system co to jest
Co oznacza system rozliczania płatności: i procedur pozwalających na przepływ pieniądza pomiędzy.

Czy przydatne?

Czym jest system rozliczania płatności

Definicja z ang. system settlement payments, z niem. System Abrechnungszahlungen.

Definicja: ogół systemów, instytucji, instrumentów i procedur pozwalających na przepływ pieniądza pomiędzy wieloma podmiotami. Państwa Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) dokonują rozliczania swych płatności dzięki: mechanizmu RTGS, mechanizmu EBA, globalnych banków sieciowych (na przykład Deutsche Bank) i stosunków korespondenckich. Zobacz także TARGET

Czym jest system rozliczania płatności znaczenie w Słownik na S .